Chào mừng bạn đến với website THCS Thượng Thanh

Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kết quả đánh giá xếp loại CB-GV-NV tháng 4/2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 26-04-2022
2 Kết quả đánh giá xếp loại CB-GV-NV tháng 3/2022

(Tải File đính kèm)

210Đánh giá xếp loại hàng tháng 22-03-2022
3 Kết quả đánh giá xếp loại CBGV-NV tháng 02 năm 2022

(Tải File đính kèm)

37Đánh giá xếp loại hàng tháng 22-02-2022
4 Kết quả đánh giá xếp loại CBGV-NV tháng 01 năm 2022

(Tải File đính kèm)

14Đánh giá xếp loại hàng tháng 24-01-2022
5 Đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

356Đánh giá xếp loại hàng tháng 25-12-2021
6 Kết quả đánh giá xếp loại CBGV-NV tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

335Đánh giá xếp loại hàng tháng 22-11-2021
7 Kết quả đánh giá xếp loại CBGV-NV tháng 10 năm 2021

(Tải File đính kèm)

293Đánh giá xếp loại hàng tháng 25-10-2021
8 Kết quả đánh giá xếp loại CBGV-NV tháng 9 năm 2021

(Tải File đính kèm)

260Đánh giá xếp loại hàng tháng 20-09-2021
9 Đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 5 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 24-05-2021
10 Đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 4 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 23-04-2021
11 Đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 3 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 25-03-2021
12 Đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 2 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 20-02-2021
13 Đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 1 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 25-01-2021
14 Đánh giá xếp loại CBGV-NV Tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 25-12-2020
15 Đánh giá giáo viên, nhân viên tháng 11 năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 23-11-2020
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích