Chào mừng bạn đến với website THCS Thượng Thanh

Phó Hiệu trưởng

Đỗ Thị Thu Hoài
Đỗ Thị Thu Hoài

Ngày sinh: 17/5/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0396271222

Email liên lạc: dothithuhoai175@gmail.com

Nguyễn Thị Sơn Hường
Nguyễn Thị Sơn Hường

Ngày sinh: 7/6/1980

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0904043439

Email liên lạc: nguyensonhuong07061980@gmail.com

Hiệu trưởng

Trần Thị Ngọc Yến
Trần Thị Ngọc Yến

Ngày sinh: 8/9/1971

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 02436556066

Điện thoại riêng: 0978419081

Email liên lạc: yenttn.thcsaimo@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích