Chào mừng bạn đến với website THCS Thượng Thanh

Có 30 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo kết quả tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Pháp quy 16-08-2021
2 Thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Pháp quy 20-07-2021
3 Quy chế quy định nhiệm vụ CB-GV-NV năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Pháp quy 10-10-2020
4 Quy chế quản lý tài sản công năm 2020 của trường THCS Thượng Thanh

(Tải File đính kèm)

 Pháp quy 10-10-2020
5 Quy chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Pháp quy 10-10-2020
6 Quy chế hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ 2020-2022

(Tải File đính kèm)

 Pháp quy 10-10-2020
7 Quy chế dân chủ năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Pháp quy 10-10-2020
8 Kế hoạch thực hiện Nhiệm vụ năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Pháp quy 10-10-2020
9 Chiến lược Phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2022

(Tải File đính kèm)

 Pháp quy 09-10-2020
10 Quy chế làm việc cơ quan năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Pháp quy 09-10-2020
11 Kế hoạch thực hiện điểm mới năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Pháp quy 09-10-2020
12 Kế hoạch thực hiện Ba công khai năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Pháp quy 02-10-2020
13 Kế hoạch bồi dưỡng CB-GV-NV năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Pháp quy 16-09-2020
14 Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Pháp quy 04-09-2020
15 Thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng trường THCS Thượng Thanh

(Tải File đính kèm)

 Pháp quy 20-07-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích