Tập ảnh : Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tổng kết phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021, hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2022

98